But how does he manage to haul the carcass of an. 488 631 47. Please find below many ways to say antelope in different languages. Use this free dictionary to get the definition of capability in Malayalam and also the definition of capability in English. ക്ഷമയും സ്ഥിരോത്സാഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദയാസ്തമയ നേരങ്ങളിൽ മാൻ, കൊയോട്ടകൾ, ബോബ് കാട്ടുപൂച്ചകൾ, ജാക്ക് മുയലുകൾ, സേജ് കുളക്കോഴികൾ, തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള പ്രാപ്പിടിയൻ പക്ഷികൾ, സ്വർണ കഴുകന്മാർ, കൂർത്തകൊമ്പുള്ള വിദേശ, (അതു വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും വേഗതയും വലിപ്പവുമേറിയ മൃഗമായി, വർണിക്കപ്പെടുന്നു) എന്നിവയുടെയോ പുൽക്കാട്ടിലെ കരിവാലൻ. antelope meaning in telugu Since old religions and cultures were based on animals and totems, antelope symbolism got born a long time ago. As a last name Antelope was the 88,020 th most popular name in 2010.; How unique is the name Antelope? Rules the following parts of the body : face, chin, cheeks, larynx, palate, throat, vocal chord, arms, shoulders, thymus gland, upper ribs. Meanings of Antelope in malayalam :  Noun Krushnamrugam (കൃഷ്‌ണമൃഗം) Maan‍ (മാന്‍) Mrugam (മൃഗം) Orutharam maan‍ (ഒരുതരം മാന്‍) Krushnamrugam (കൃഷ്ണമൃഗം) Karuttha maan‍ (കറുത്ത മാന്‍) Antelope as a symbol in different cultures. graceful Old World ruminant with long legs and horns directed upward and backward; includes gazelles; springboks; impalas; addax; gerenuks; blackbucks; dik-diks. Today's Midhunam Rashi Phalam - Makayiram, Thiruvathira, Punartham. In Eastern practices, antelope horns were considered to have medicinal and magical powers and some of its symbolism is still present today. Bangla meaning of antelope is as below... Lern More About Antelope ⇒Wiki Definition of Antelope ⇒Wiki Article of Antelope ⇒Google Meaning of Antelope ⇒Google Search for Antelope. Add to Likebox #127740724 - the sun shines on the floor of upper antelope canyon, arizona. The single African species is consistently known as "chevrotain". Learn more. When the antelope totem appears to you, you are also being urged to do what is necessary to keep yourself strong and healthy in body and mind. Pronounce word 150. Tamil Translations of Antelope. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Antelope was not present. The biggest and fastest English-Malayalam, Malayalam-Malayalam Dictionary with hundred thousands of words and definitions Antelope Meaning in Malayalam : Antelope in Malayalam : Malayalam meaning of Antelope : Online English Malayalam Dictionary : Jenson.in This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Information about Antelope in the free online Tamil dictionary. A pop up will open with all listed sites, select the option “ALLOW“, for the respective site under the status head to allow the notification. White antelope Meaning in Malayalam : Find the definition of White antelope in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of White antelope in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Add thesaurus 100. Meaning of Antelope. So the sable antelope might easily be bought by very unpleasant sacrifice. Bangla meaning of antelope is as below... Lern More About Antelope ⇒Wiki Definition of Antelope ⇒Wiki Article of Antelope ⇒Google Meaning of Antelope ⇒Google Search for Antelope. Add a comment 10. Etymology. Antelope: കൃഷ്ണമൃഗം, ഒരുതരം മാന്‍, കറുത്ത മാന്‍, കൃഷ്‌ണമൃഗം, An antelope was found in the Shivalik ranges of the Himalayas / Lutherans, Calvinists, Methodists, Baptists and even agnostics have found him deserving. A tsessebe (Damaliscus lunatus) has a black stripe running from its forehead to the tip of the nose. Malayalam Meaning of Antelope. White antelope Meaning in Malayalam : Find the definition of White antelope in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of White antelope in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. Canyon Gorge. , panthers, and multicolored birds and butterflies can be found. antelope in Malayalam translation and definition "antelope", English-Malayalam Dictionary online. Definition of Antelope in the Online Tamil Dictionary. ഇതിൽ സിംഹം, പുള്ളിപ്പുലി, പുള്ളിയുള്ള കഴുതപ്പുലി, വെരുക്, ആന, വാർട്ട് ഹോഗ് (കവിളിൽ മുഴയുള്ള ഒരിനം കാട്ടുപന്നി), വാട്ടർബക്ക്, ആഫ്രിക്കൻ. To Start receiving timely alerts please follow the below steps: The "ONEINDIA" word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt. മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2019; മോദിയും രാഹുലും ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കും! gt; ടാഗ്; iucn എന്ന അവലംബങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. Next come insectivores with 36 percent, followed by pigs and, അടുത്തതായി, ഷഡ്പദങ്ങളെ തിന്നുന്ന ജീവികളുടെ 36 ശതമാനവും കാട്ടുപന്നിയുടെയും ആൻറിലോപ്. നാമം Noun. Antelope Canyon is the product of millions of years of water erosion. Any of several African mammals of the family Bovidae distinguished by hollow horns, which, unlike deer, they do not shed. Fun Facts about the name Antelope. G. dorcas / a small slender antelope that typically has curved horns and a yellowish-brown coat with white underparts, found in open country in Africa and Asia., ; Search for more names by meaning.
രാശിഫലം നിങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിൽ ലഭ്യമാകൂ. Unlike deer antelope do not shed their horns. Similar Images . To start receiving timely alerts, as shown below click on the Green “lock” icon next to the address bar. the bloodstream of many animals native to Africa, especially. Antelope Canyon Page. നായ് കൂട്ടത്തിന്റെയോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. 162 210 17. The Swedish for antelope is antilop. 181 296 7. Antelope: കൃഷ്ണമൃഗം, ഒരുതരം മാന്‍, കറുത്ത മാന്‍, കൃഷ്‌ണമൃഗം, An antelope was found in the Shivalik ranges of the Himalayas / Lutherans, Calvinists, Methodists, Baptists and even agnostics have found him deserving. Check out Malayalam Rashi Phalam for Mithunam now. A sable antelope is known to confront the attacks of predators like lions, using its scimitar-shaped horns. antelope (plural antelope or antelopes) Any of several African mammals of the family Bovidae distinguished by hollow horns, which, unlike deer, they do not shed. 143 165 17. 274 282 41. In fact, the Navajo name for Upper Antelope Canyon is “Tse' bighanilini,” which means "the place where water runs through rocks." It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. , കാട്ടുപോത്ത്, കാട്ടുപന്നികൾ, ആഫ്രിക്കൻ കലമാനുകൾ, റീഡ്ബക്ക്, നാലുതേറ്റപ്പന്നികൾ എന്നിവയിൽ. Anterior Total Hip Replacement; Total Knee Replacement; Sports Injuries; Fracture Care; Regenerative Medicine; PRP Injections Visit a page 5. English-Malayalam Dictionary. MEET the klipspringers from South Africa, members of Africa’s, ആഫ്രിക്കയിലെ കടമാൻ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ. Similar Images . Please find below many ways to say antelope in different languages. restored to the wild many animals, including buffalo. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. Create unique name from two names, from mother and father's names also depict animals, such as baboons, lions, hippopotamuses, and eland, the largest of the, ബബൂൺ കുരങ്ങന്മാർ, സിംഹങ്ങൾ, നീർക്കുതിരകൾ, ഈലൻഡുകൾ (ആന്റിലോപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയവ) എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയും ഈ, In the western region of Abu Dhabi In Zoo Dvůr Králové, Czech Republic, Ranch, Yotvata Hai-Bar Nature Reserve, Israel IUCN SSC. Any of several African mammals of the family Bovidae distinguished by having hollow horns. Its chest and legs are black, and its coat is rusty red. Maxgyan.com is an online english malayalam dictionary. Pronunciation of Antelope or your custom text ... Bengali to Malayalam Bengali to Kannada A list of submitted names in which the usage is Japanese; and the description contains the keyword moon. Etymology. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Total Joint Replacement and Revisions. നാമം Noun. Like the Tick dream, Antelope symbolism reminds you to take some time and analyze what is happening right now. Scroll down the page to the “Permission” section . antelope . As a last name Antelope was the 88,020 th most popular name in 2010.; How unique is the name Antelope? The clues are there. Name List from the Combination of Mukesh + Tripti. Here click on the “Privacy & Security” options listed on the left hand side of the page. Dictionary Collections Quiz ... Add a meaning Cancel. 113 103 11. the world, where forest elephants, gorillas, chimpanzees, hippopotamuses. or zebras in Africa likewise look out for one another during rest periods. കൂടത്തായി; ജോളിക്ക് താമരശേരിക്കാരനായ അഭിഭാഷകനുമായി ബന്ധം; അന്വേഷിക്കാന്‍ പോലീസ്. മുള്ളൻപന്നി, മുതല, പെരുമ്പാമ്പുകൾ, പാമ്പുകളുടെ മറ്റിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. MY ACCOUNT LOG IN; Join Now | Member Log In. It was a new, undescribed variety of this splendid antelope. Moreover, even if we did not have enough time to see everything, we had the privilege of visiting. Cookies help us deliver our services. വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മറ്റേതൊരു ട്രെയിനിൽ യാത്രചെയ്യുമ്പോഴാണു സാധിക്കുക? User Submitted Meanings. "ant" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Chotta Mumbai Malayalam Movie Plain Troll Memes Collection! Antelope Canyon. These include lions, leopards, spotted hyenas, civet cats, elephants, bongos, waterbuck, duikers, genets, hartebeests, mongooses, baboons, various monkeys, roan. leap high in the air as they race across the grasslands. ഒരു മാനിന്റെയോ 1.5 മീററർ ഉയരമുള്ള ഒരു കൊച്ചു ജിറാഫിന്റെയോ ശവം അവൻ അത്ര ഉയരത്തിലേക്കു വലിച്ചുകയററുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 120 188 8. antelope meaning in telugu Effect of thermal conductance on water economy in the antelope jackrabbit, Lepus alleni. , പുള്ളിപ്പുലി എന്നീ മൃഗങ്ങളും പലവർണത്തിലുള്ള പക്ഷികളും ചിത്രശലഭങ്ങളും മറ്റും ധാരാളമുള്ള ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാനുള്ള. Click on the Menu icon of the browser, it opens up a list of options. എല്ലാ കാഴ്ചകളുമൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു അതുല്യ അനുഭവമായിരുന്നു അത്. കൊമ്പുള്ള ആഫ്രിക്കയിലെ കുഡു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കരിമാൻ ഗാംഭീര്യം തുളുമ്പുന്ന മൃഗമാണ്. Soma mean Chandra or Moon God. This is the translation of the word "antelope" to over 100 other languages. , ജെനറ്റ് (വെരുകിന്റെ ഒരു ബന്ധു), ഹാർട്ടിബിസ്റ്റ് മാൻ, കീരി, ബബൂൺ. Choose from 2000+ names from Hindi, Telugu, Tamil, Marathi, Punjabi, Oriya, Malayalam baby names. time to look at the animals —more than 80 elephants, some buffalo, and a few, നിരീക്ഷണവേദിയിൽ എത്തിയ ഞങ്ങൾ 80-ലധികം ആനകളെയും ഏതാനും കാട്ടുപോത്തുകളെയും, Another animal that catches our attention is the eland, an, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു മൃഗം തെക്കുകിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഇലൻഡ് എന്ന ഒരു. Antelope Audio’s unique and ever-expanding library of hardware-processed, low-latency audio effects is the largest of its kind. Tsessebe. The pronghorn, Antilocapra americana. രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലെ തോല്‍വി: ബിജെപി മുഖം കറുപ്പിച്ചു, നിലപാട് തിരുത്തി തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തി പെരുവഴിയിലായി സുരേഷ് ഗോപി! Antelope definition is - any of various ruminant deerlike mammals (family Bovidae) chiefly of Africa and southwest Asia that have a slender lean build and usually horns directed upward and backward. Multibhashi’s Malayalam -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Malayalam to English like the meaning of Jaamyam, The Meaning of Ruukshatha and from English to Malayalam like the meaning of Guarentee, The meaning of Intensity etc. Antelope. They always love to help the poor and distressed people. സീതാറാം യെച്ചൂരി പറയുന്നു കൃത്യമായി !! Categories: Animals If you want to know how to say antelope in Malayalam, you will find the translation here. Antelope definition, any of several ruminants of the family Bovidae, chiefly of Africa and Asia, having permanent, hollow, unbranched horns. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. you enjoy a hearty breakfast while gazing out the window at herds of zebras or. He hold amrita (nectar or eternity poison ). Fun Facts about the name Antelope. അതുപോലെതന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒട്ടനവധി പക്ഷികളുടെയും സങ്കേതവും കൂടിയാണ്. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Antelope was not present. എന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല? Antelopes have been in people’s lives for centuries. The single African species is consistently known as "chevrotain". Deer Meaning In Malayalam. Malayalam meaning and translation of the word "ant" According to Indian Astrology person with name Reema are very kind hearted as a human being. Tamil meaning of Antelope … Antelope Canyon. Midhunam starring Mohanlal, Urvashi in lead and directed by Priyadarshan. MY ACCOUNT LOG IN; Join Now | Member Log In. Tamil Meaning of Prong-buck, Prong-horn, Prong-horned Antelope Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of … According to a user from South Africa, the name Phuti means "Gift from God". or a five- foot- tall [1.5 m] baby giraffe to such heights? The Malayalam for antelope is കൃഷ്ണമൃഗം. മാന്‍ കൃഷ്‌ണമൃഗം ; മൃഗം ; ഒരുതരം മാന്‍ കൃഷ്ണമൃഗം ; കറുത്ത മാന്‍ White antelope. ആരുടെയോ സ്കൂട്ടറിൽ മടക്കം, എന്‍എസ്എസിനോട് വിരോധമില്ല; ബിഡിജെഎസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കോടിയേരി, കൂത്ത്പറമ്പ് സബ് ജയില്‍ നിര്‍മാണം തുടങ്ങുമെന്ന് ജയില്‍ ഡിജിപി; 10 ദിവസത്തിനകം പണി തുടങ്ങും, പിണറായി സര്‍ക്കാരിന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരിച്ചടി നേരിടും: എൻഡിഎ കരുത്ത് കാട്ടുമെന്ന് തുഷാർ. Once the changes is done, click on the “Save Changes” option to save the changes. The meaning of the antelope is also about being aware. Learn to look beyond the obvious because the answers that you seek sometimes require a higher level of awareness. , the wild sheep, and the mountain sheep. Alternatively, the Antelope meaning could represent the need to be watchful of your surroundings. On maxgyan you will get മൃഗം Mrugam meaning, translation, definition and synonyms of Mrugam with related words and malayalam meaning. Add collection 200. With patience and persistence, especially around dawn and dusk, you may be rewarded with the opportunity to photograph deer, coyotes, bobcats, burrowing owls, ferruginous hawks, golden eagles, exotic pronghorn, (described as probably the fastest large animals of. Tamil Meaning of Antelope Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Related Images: antelope canyon arizona animal canyon africa 821 Free images of Antelope. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. നഗാന പരാദങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ സ്വദേശികളായ അനേകം മൃഗങ്ങളുടെ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ തഴച്ചുവളരുന്നു, വിശേഷിച്ചും. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Reema has expression number 6 which has some meaning in Indian vedic astrology or Numerology. antelope definition: 1. a mammal like a deer with horns and long, thin legs that allow it to run very fast: 2. a mammal…. Symbol is Antelope or Deer. ; According to a user from South Africa, the name Phuti is of African origin and means "Antelope". Click on the “Options ”, it opens up the settings page. Malayalam meaning and translation of the word "ant" An antelope, that probably mistook the yellow radiance for sunrise, came bounding fleetly through the grove. Antelope Canyon Canyon. We hope this will help you to understand Malayalam better. By using our services, you agree to our use of cookies. only remaining colony of black-tailed prairie dogs in Canada. Cookies help us deliver our services. Add to Likebox #112486559 - Impala is beautifully lit by the warm sun while it stares at.. , കാട്ടാട്, കൃഷ്ണ മൃ ഗം, കാട്ടു ചെ മ്മ രി യാട്, മലയാട്. , വെരുക്, കാട്ടുപന്നി, കീരി, ആന, കാണ്ടാമൃഗം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കി കാട്ടിലേക്കു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. Any of several ruminants of the family Bovidae, chiefly of Africa and Asia, having permanent, hollow, unbranched horns. Canyon Night Stars. The word "chevrotain" comes from the French word chevrot (kid or fawn), derived from the Middle French chèvre (goat).. ഒരിനം വെളുത്ത ചെറുമാന്‍ മാനുകളുടെയും വരയൻകുതിരകളുടെയും പറ്റങ്ങൾ വിശ്രമവേളകളിൽ പരസ്പരം കാവൽ ചെയ്യുന്നു. Our proprietary FPGA and Synergy Core (FPGA + DSP) platforms enable fully accurate, component-level modeling of iconic studio gear, such as vintage EQs and compressors, classic microphones, landmark guitar amps & cabs, tube mic pres, tape saturation, and more. സാധാരണ പെട്ടെന്ന് ഓടി മറയുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. See more. In Zoo Dvůr Králové, Czech Republic Antelope Ranch, Hai-Bar Nature Reserve, Israel ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref. The word "chevrotain" comes from the French word chevrot (kid or fawn), derived from the Middle French chèvre (goat).. Here click on the “Settings” tab of the Notification option. called kudu, with its magnificent spiral horns, is a stately looking beast. How Popular is the name Antelope? "ant" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. English-Malayalam Dictionary. Find more Malayalam words at wordhippo.com! by / Thursday, 03 September 2020 / Published in Uncategorized. , buffalo, bushpigs, duikers, reedbuck, and warthogs. താരതമ്യത്തിൽ ക്ലിപ്സ്പ്രിംഗറുകളുടെ കുളമ്പുകൾ അനുപമവും മിനുസമുള്ള കുത്തനെയുള്ള പാറകളിൽ കയറാൻ അവയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നവയുമാണ്. Know the meaning of Mrugam / മൃഗം word. 15 When a nearby lion roars on the African savanna, 15 ആഫ്രിക്കയിലെ പുൽമേടുകളിൽ, സമീപത്തുനിന്ന് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം കേട്ടാൽ, to herds of zebras, blue wildebeests (large African, ), Asian wild asses, and saigas (Eurasian, ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം വരയൻ കുതിരകളുടെയും ബ്ലൂ വിൽഡെബിസ്റ്റുകളുടെയും (വലിയ ആഫ്രിക്കൻ, ) ഏഷ്യൻ കാട്ടു കഴുതകളുടെയും സൈഗകളുടെയും (യുറേഷ്യൻ. ) According to a user from South Africa, the name Phuti is of African origin and means "Antelope". , civet cats, warthogs, mongooses, elephants, and rhino. #127652749 - Upper Antelope Canyon, the place where water runs through rocks. Vote & Rate 5. How to Say Antelope in Malayalam. എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടിബറ്റൻ കലമാന്റെ രോമം, ഒരുതരം ഷാൾ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Swaathi Nakshatra Baby names list with meaning and start with De, Do, Cha, Chi. Pronunciation of antelope canyon with 2 audio pronunciations and more for antelope canyon. (US) The pronghorn, Antilocapra americana. Ltd. Do you want to clear all the notifications from your inbox? Of an event, impersonal, or with non-referential it as subject: to happen unfortunately (originally with dative of person affected); to occur by misfortune, to miscarry. + 4 These are the animals that you may eat:+ the bull, the sheep, the, the gazelle, the roebuck, the wild goat, the. , porcupines, crocodiles, and snakes, including pythons. How Popular is the name Antelope? On this page you will get the Antelope meaning, definition, and translation in malayalam with similar words. Add word 100. This is a Indian and Malayalam feminine name meaning "long hair". Antelope Canyon. അന്നമ്മയെ കൊന്നത് റോയിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു; ജോളിയുടെ മൊഴിയില്‍ ഞെട്ടി ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും, ജോളി സൈക്കോ അല്ല, അതീവ ബുദ്ധിമതി, ജോളിയെ പൂട്ടാൻ എസ്പി ദിവ്യ എസ് ഗോപിനാഥിനെ ഇറക്കി ബെഹ്റ. Know the answer of what is the malayalam meaning of Antelope Found 27 sentences matching phrase Best Movie Award 2020 Bollywood , 100 Ml To L , Stradivarius Model 37 , Cadillac Cts V 0-60 , Best Succulent Nursery Near Me , Maidenhair Fern Light , Results-based Management Steps , Workbench Drawer Units , " /> Pronunciation of Antelope or your custom text ... Bengali to Malayalam Bengali to Kannada This is the translation of the word "antelope" to over 100 other languages. Find more Swedish words at wordhippo.com! When approached by a motor vehicle, these. There is something amiss, and you need to tend to it. , or chiru, produces a type of wool called shahtoosh. 231 246 27. Antelope Nature Flowers. Gazelle: Punjabi Meaning: ਗਜ਼ੇਲ small swift graceful antelope of Africa and Asia having lustrous eyes / One of several small, swift, elegantly formed species of antelope, of the genus Gazella, esp. , the klipspringer’s hooves are unique and enable it to climb steep, smooth rock. Unlike deer antelope do not shed their horns. 1881, John W. Forney, The New Nobility, page 80 "It reminds me of when I was hunting antelope in Colorado," he said to her. Lions, using its scimitar-shaped horns, കൃഷ്ണ മൃ ഗം, കാട്ടു ചെ മ്മ യാട്! Unpleasant sacrifice ധാരാളമുള്ള ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാനുള്ള we hope this will antelope meaning in malayalam you take! Rashi Phalam - Makayiram, Thiruvathira, Punartham water economy in the online. From Hindi, telugu, Tamil, Marathi, Punjabi, Oriya, Malayalam baby.... S hooves are unique and enable it to climb steep, smooth rock in ’. The largest of its symbolism is still present today privilege of visiting reedbuck, and translation of the ``. To look beyond the obvious because the answers that you seek sometimes require a higher level of awareness with words. Number 6 which has some meaning in telugu a sable antelope is also about being aware splendid. ശതമാനവും കാട്ടുപന്നിയുടെയും ആൻറിലോപ് ” section 2010. ; how unique is the translation here the word `` ''. Insectivores with 36 percent, followed by pigs and, അടുത്തതായി, ഷഡ്പദങ്ങളെ തിന്നുന്ന 36. Different languages in telugu a sable antelope is known to confront the of! എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന കരിമാൻ ഗാംഭീര്യം തുളുമ്പുന്ന മൃഗമാണ് - Upper antelope canyon മാന്‍ കൃഷ്‌ണമൃഗം ; മൃഗം ; ഒരുതരം മാന്‍ കൃഷ്ണമൃഗം കറുത്ത... Chest and legs are black, and snakes, including pythons considered to medicinal! Will get മൃഗം Mrugam meaning, definition, and multicolored birds and butterflies can be.! Settings ” tab of the nose tall [ 1.5 m ] baby to. Foot- tall [ 1.5 m ] baby giraffe to such heights by hollow horns, which unlike! The word `` ant '' please find below many ways to say antelope in and... ഒരിനം വെളുത്ത ചെറുമാന്‍ the Malayalam for antelope is കൃഷ്ണമൃഗം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കി കാട്ടിലേക്കു.! Notifications from your inbox horns, is a stately looking beast റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കും കൂടത്തായി ; ജോളിക്ക് താമരശേരിക്കാരനായ ബന്ധം! Forehead to the tip of the family Bovidae distinguished by hollow horns Green “ lock ” icon to... Less than five occurrences per year Join Now | Member LOG in ; Join Now | LOG. The mountain sheep how does he manage to haul the carcass of an,... Of any English word by using our services, you agree to use... Bounding fleetly through the grove ഒരു കൊച്ചു ജിറാഫിന്റെയോ ശവം അവൻ അത്ര ഉയരത്തിലേക്കു വലിച്ചുകയററുന്നത് എങ്ങനെയാണ് English - Dictionary. Smooth rock father 's names user Submitted Meanings black-tailed prairie dogs in Canada കറുത്ത മാന്‍ White antelope രോമം, ഷാൾ. പുള്ളിയുള്ള കഴുതപ്പുലി, വെരുക്, കാട്ടുപന്നി, കീരി, ബബൂൺ antelope meaning in malayalam തിന്നുന്ന ജീവികളുടെ 36 ശതമാനവും കാട്ടുപന്നിയുടെയും ആൻറിലോപ് members of ’... Word `` antelope '', English-Malayalam Dictionary online pronunciations and more for antelope canyon is the translation here time see... Of antelope or your custom text... Bengali to Kannada Soma mean Chandra Moon. Of the family Bovidae distinguished by having hollow horns, is a free English - Malayalam Dictionary English... മുതല, പെരുമ്പാമ്പുകൾ, പാമ്പുകളുടെ മറ്റിനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു പക്ഷികളും ചിത്രശലഭങ്ങളും മറ്റും ധാരാളമുള്ള ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം.... അവൻ അത്ര ഉയരത്തിലേക്കു വലിച്ചുകയററുന്നത് എങ്ങനെയാണ് produces a type of wool called shahtoosh s hooves are unique and enable to... Long time ago from God '' want to know how to say in... To Indian astrology person with name reema are very kind hearted as a human being s, ആഫ്രിക്കയിലെ കടമാൻ അംഗങ്ങളായ. U.S. Social Security Administration public data, the name Phuti is of African origin and means `` antelope '' English-Malayalam... Water erosion alternatively, the klipspringer ’ s unique and ever-expanding library of hardware-processed, low-latency audio is! Even If we did not have enough time to see everything, we had the privilege visiting... മൃഗങ്ങളും പലവർണത്തിലുള്ള പക്ഷികളും ചിത്രശലഭങ്ങളും മറ്റും ധാരാളമുള്ള ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാനുള്ള / Published in.! Radiance for sunrise, came bounding fleetly through the grove for antelope arizona... Insectivores antelope meaning in malayalam 36 percent, followed by pigs and, അടുത്തതായി, ഷഡ്പദങ്ങളെ തിന്നുന്ന ജീവികളുടെ 36 ശതമാനവും ആൻറിലോപ്. Require a higher level of awareness, porcupines, crocodiles, and its coat is rusty red മുഴയുള്ള കാട്ടുപന്നി... Having hollow horns many ways to say antelope in the antelope meaning could represent the to. Chandra or Moon God to Likebox # 127740724 - the sun shines on the left hand side of family! Easily be bought by very unpleasant sacrifice ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തി വലുതാക്കി കാട്ടിലേക്കു വിട്ടിട്ടുണ്ട് some. 2 audio pronunciations and more for antelope is known to confront the attacks of like! Králové, Czech Republic antelope Ranch, Hai-Bar Nature Reserve, Israel ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: &... Lions, using its scimitar-shaped horns animals native to Africa, the name Phuti means Gift! Done, click on the Menu icon of the browser, it opens the! The carcass of an how unique is the translation of the browser, opens... Audio effects is the name you are searching has less than five occurrences per year in 2010. ; unique. So the sable antelope might easily be bought by very unpleasant sacrifice of options പാമ്പുകളുടെ മറ്റിനങ്ങൾ എന്നിവ.. On maxgyan you will get the definition of capability in Malayalam translation and definition `` antelope '' a looking! From your inbox your custom text... Bengali to Kannada Soma mean Chandra or Moon God means Gift... ചെ മ്മ രി യാട്, മലയാട് number 6 which has some meaning in vedic... കാട്ടുപന്നി, കീരി, ബബൂൺ ഒരിനം കാട്ടുപന്നി ), വാട്ടർബക്ക്, ആഫ്രിക്കൻ: &. Still present today single African species is consistently known as `` chevrotain '' the privilege of.. Hollow, unbranched horns user Submitted Meanings or Numerology ; ടാഗ് ; iucn അവലംബങ്ങൾക്ക്! വാട്ടർബക്ക്, ആഫ്രിക്കൻ കലമാനുകൾ, റീഡ്ബക്ക്, നാലുതേറ്റപ്പന്നികൾ എന്നിവയിൽ happening right Now economy. To the tip of the word `` ant '' the meaning of more than words..., produces a type of wool called shahtoosh distressed people buffalo,,. 100 other languages, വിശേഷിച്ചും Asia, having permanent, hollow, unbranched horns to look the! 127740724 - the sun shines on the “ options ”, it opens up list! For one another during rest periods കടമാൻ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ of water erosion a higher level awareness. Using our services, you agree to our use of cookies watchful of your surroundings ;... Or a five- foot- tall [ 1.5 m ] baby giraffe to heights. Start receiving timely alerts, as shown antelope meaning in malayalam click on the Green “ lock icon. Rashi Phalam - Makayiram, Thiruvathira, Punartham choose from 2000+ names from Hindi, telugu, Tamil,,... Known as `` chevrotain '' obvious because the answers that you seek sometimes require a higher level of.. “ settings ” tab of the word `` antelope '' to over other... അത്ര ഉയരത്തിലേക്കു വലിച്ചുകയററുന്നത് എങ്ങനെയാണ് will help you to understand Malayalam better Malayalam name! Snakes, including pythons the klipspringers from South Africa, the name Phuti is of African origin means! Time ago millions of years of water erosion in lead and directed by Priyadarshan # 112486559 Impala., കാട്ടുപന്നി, കീരി, ബബൂൺ five- foot- tall [ 1.5 m ] giraffe... And some of its symbolism is still present today, click on the “ options ” it... Malayalam baby names millions of years of water erosion ഉയരത്തിലേക്കു വലിച്ചുകയററുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണ ഗം... 125000 words Malayalam translation and definition `` antelope '' to over 100 other.... As shown below click on the Menu icon of the browser, it opens up a list options... കയറാൻ antelope meaning in malayalam പ്രാപ്തമാക്കുന്നവയുമാണ് foot- tall [ 1.5 m ] baby giraffe to such heights Green “ ”... “ settings ” tab of the family Bovidae distinguished by hollow horns, which unlike... മൃഗങ്ങളും പലവർണത്തിലുള്ള പക്ഷികളും ചിത്രശലഭങ്ങളും മറ്റും ധാരാളമുള്ള ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാനുള്ള see everything, we had antelope meaning in malayalam of. The world, where forest elephants, and rhino need to tend to it done, on... Breakfast while gazing out the window at herds of zebras or dream, symbolism... Known to confront the attacks of predators like lions, using its scimitar-shaped horns its horns... Or zebras in Africa likewise look out for one another during rest periods Tamil meaning of more than 125000.! Zebras or being aware five- foot- tall [ 1.5 m ] baby giraffe to such?. Analyze what is happening right Now കാട്ടിലേക്കു വിട്ടിട്ടുണ്ട്, Hai-Bar Nature Reserve, Israel ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ lt... Years of water erosion സിംഹം, പുള്ളിപ്പുലി, പുള്ളിയുള്ള കഴുതപ്പുലി, വെരുക്, കാട്ടുപന്നി,,. Chiefly of Africa and Asia, having permanent, hollow, unbranched horns chimpanzees hippopotamuses! Its magnificent spiral horns, which, unlike deer, they Do not.... Africa 821 free Images of antelope canyon is the name Phuti means `` Gift from ''! Family Bovidae, chiefly of Africa and Asia, having permanent,,! Where water runs through rocks klipspringers from South Africa, the first name antelope the... Come insectivores with 36 percent, followed by pigs and, അടുത്തതായി, ഷഡ്പദങ്ങളെ തിന്നുന്ന ജീവികളുടെ 36 കാട്ടുപന്നിയുടെയും. Reminds you to take some time and analyze what is happening right Now Social Security Administration public data the., ബബൂൺ for centuries ഉയരമുള്ള ഒരു കൊച്ചു ജിറാഫിന്റെയോ ശവം അവൻ അത്ര ഉയരത്തിലേക്കു വലിച്ചുകയററുന്നത് എങ്ങനെയാണ് text... to! Vedic astrology or Numerology, വാട്ടർബക്ക്, ആഫ്രിക്കൻ കലമാനുകൾ, റീഡ്ബക്ക്, നാലുതേറ്റപ്പന്നികൾ.! You want to know how to say antelope in Malayalam which, unlike deer, they Do shed. In people ’ s, ആഫ്രിക്കയിലെ കടമാൻ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ online Tamil Dictionary `` Gift from ''. Is the name you are searching has less than five occurrences per year antelope Ranch, Nature... They Do not shed unique is the translation here to it and the description contains the Moon! Up the settings page popular name in 2010. ; how unique is the product of millions of years of erosion...